Regulamin korzystania z platform Express-Mailing: moduł SMS

Ostatnia aktualizacja: 28/12/20144

1. Cennik :

Kampanie SMS są rozliczane w postaci « kredytów SMS ». Jedna wiadomość SMS to 160 znaków, koszt wiadomości to jeden kredyt SMS. Jeśli wiadomość przekracza 160 znaków lub w zależności od znaków specjalnych użytych w treści wiadomości tekstowej, wysyłka może wymagać kilku kredytów; Patrz pkt 2. i 3., aby zapoznać się z zasadami naliczania kredytów w zależności od długości wiadomości lub użytych znaków specjalnych

2. Długość wiadomości SMS: :

Jeśli długość wiadomości przekroczy 160 znaków, automatycznie zostanie rozpoczęty kolejny SMS. Maksymalna łączna długość wiadomości może wynieść do 5 SMSów (t.j. 765 znaków).Taki zbiorczy SMS składa się z kilku standardowych SMSów i jest dostarczany na telefon komórkowy odbiorcy w kolejności od pierwszego do ostatniego SMSa.

Technika łączenia SMSów w jedną wiadomość wykorzystuje kilka dodatkowych znaków; tak więc każdy SMS nie zawiera 160 znaków, ale tylko 153.

Sposób naliczania kredytów w zależności od długości wiadomości SMS :

 • 1 SMS = 160 znaków = 1 kredyt
 • 2 SMSy = 306 znaków = 2 kredyty
 • 3 SMSy = 459 znaków = 3 kredyty
 • 4 SMSy = 612 znaków = 4 kredyty
 • 5 SMSów = 765 znaków = 5 kredytów

3. Znaki specjalne :

Standardowa forma SMSa wykorzystuje 7-bitowy alfabet, który składa się ze 128 znaków t.j.: 26 liter alfabetu łacińskiego, wielkich oraz małych liter, cyfr i 10 międzynarodowych znaków oraz symboli.

Wszystkie te znaki liczone są jako 1 znak :

@ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å Δ _ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ Æ æ ß É !  » # ¤ % & ‘ ( ) * + – , . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? ¡ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ñ Ü § ¿ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ñ ü à

Jak i spacja

Znaki liczone jako 2 znaki :

€ [ ] { } \ ^ | ~

CR+LF (zaczynaj od nowej linii)

Języki, takie jak chiński, arabski, cyrylica lub tajski, polski zawierają znaki alfabetu zagranicznego i muszą być wysłane z wykorzystaniem standardu Unicode. Ten system jest droższy, ale pozwala zakodować dowolny znak..

Uwaga: poniżej znajdują się często używane znaki łacińskie, które mogą aktywować SMS trybie Unicode :

ń (Dzień) ż (żądło)

Cennik wiadomości SMS Unicode :

 • 1 SMS Unicode = 70 znaków = 1 kredyt
 • 2 SMSy Unicode = 134 znaki = 2 kredyty
 • 3 SMSy Unicode = 201 znaków = 3 kredyty
 • 4 SMSy Unicode = 268 znaków = 4 kredyty
 • 5 SMSów Unicode = 335 znaków = 5 kredytów

4. Godziny wysyłki :

W zależności od obciążenia naszych serwerów SMS, godziny rozpoczęcia i zakończenia wysyłki wskazane w zakładce « Planowanie kampanii” mogą się różnić do +/- trzydziestu minut. Nie stanowi to uchybienia w świadczonej usłudze przez Axalone France.

5. Prędkość wysyłki :

Prędkość wysyłki z platformy Express-Mailing uzależniona jest od operatorów komórkowych, i obecnie wynosi maksymalnie 20 SMSów na sekundę.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany prędkości wysyłki kampanii w zależności od jej stopnia pilności lub jej wstrzymania.

6. Pprzedłużenie wysyłki w czasie :

W zależności od liczby odbiorców kampanii, jak i stopnia obciążenia naszych serwerów SMS, wysyłka kampanii może trwać kilka godzin lub nawet kilka dni. Dostarczenie wiadomości poza zwyczajowymi godzinami pracy – lub w nocy – nie może stanowić uchybienia w świadczonej usłudze ze strony AXALONE France.

Aby nie dopuścić do przekroczenia zwyczajowych godzin, należy w zakładce « Planowanie kampanii » precyzyjnie zdefiniować dni tygodnia oraz godziny wysyłki.

7. Polityka prywatności :

Wszystkie numery telefonów importowane do platformy Express-Mailing są i pozostaną wyłączną własnością Użytkownika. AXALONE France zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał tych danych dla własnych potrzeb, ani na użytek osób trzecich.

Przechowywanie danych, raportów, tekstów i statystyk jest bezpłatne przez okres co najmniej 6 miesięcy. Po tym okresie, zostaną one przeniesione i zapisane na serwerze kopii zapasowych na okres kolejnych 6 miesięcy.

Po upływie roku, Axalone France zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia danych w celu zwolnienia miejsca na serwerach.

 • Każde zamówienie na przywrócenie danych w okresie od 6 miesięcy do 1 roku może stanowić podstawę do wystawienia jednorazowej faktury.
 • Po upływie roku zamówienie na przywrócenie danych nie będzie mogło być zrealizowane.

8. Brak gwarancji zwrotu z inwestycji :

Przedmiotem działalności Axalone France jest świadczenie usług w zakresie routingu wiadomości SMS.

Usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Uzytkownika tytułem nezadowolenia z wyników handlowych kampanii, np: niskiego zwrotu z inwestycji. AXALONE France nie jest pośrednikiem i nie bierze udziału w zawieraniu transakcji. W związku z tym, nie ma wpływu na ilość zawartych transakcji lub ilość odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane w wiadomości na skutek kampanii.

Jednakowo, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dużą liczbę negatywnych odpowiedzi, np: zniewagi, wnioski o skreślenie z listy, fałszywe zamówienia, prośby o kosztorys bez następującej transakcji, przeciążenia lini telefonicznej.

Usługodawca radzi, aby zapewnić jasne i atrakcyjne oferty.

Po zatwierdzeniu kampanii SMS poprzez wprowadzenie słowa « TAK » w zakładce « Zatwierdż kampanię SMS », Usługodawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków technicznych umożliwiających dostarczenie wiadomości w dobrej i należytej formie na terminal GSM odbiorców. Jedyną uzasadnioną reklamacją będzie ta dotycząca udowodnionej usterki technicznej.

9. Unadużywanie wiadomości testowej „bat” :

Testowa wiadomość SMS „BAT » to darmowy SMS, mający na celu podgląd wiadomości. Pozwala sprawdzić, czy nie zawiera on błędów literowych wynikających z wprowadzenia treści do modułu SMS, w szczególności w przypadku znaków specjalnych.

Funkcja ta wyposażona jest w alert, który uruchamia się w przypadku nadużycia t.j. wysyłania dużej liczby SMSów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta i naliczenia opłaty za wysłane wiadomości SMS „BAT”.

10. Prawo do wypisania się z bazy danych :

Usługodawca zachęca do zawarcia informacji w wysyłanej wiadomości o możliwości wypisania się z bazy danych. Należy poinformować odbiorcę o możliwośći odesłania SMSa zawierającego sformułowanie: „STOP” , aby nie otrzymywać więcej wiadomości o charakterze handlowym. Jeśli Użytkownik zdecydował się na personalizację numeru nadawcy (Sender ID), prosimy o przesłanie do biura Axalone France w ciągu 15 dni od zrealizowanej kampanii, wszystkich numerów GSM osób, których skargi odebrano i zarejestrowano za pomocą takich środków komunikacji jak: e-mail, fax, telefon.

11. Zasady etyki :

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszelkich wysyłek, które zawierają treści lub materiały sprzeczne z zasadami etyki: obraźliwe, napastliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, mające na celu oszustwo lub sprzedaż nielegalnych produktów i usług; jak również wiadomości o charakterze handlowym bez jasnej identyfikaji prawnej nadawcy, lub mające na celu zablokowanie linii telefonicznej adresata. AXALONE France ma prawo złożyć skargę przeciwko Użytkownikowi i wystąpić o odszkodowanie.